کیک گل دختر (ویژه حرفه ای ها)

کیک گل دختر (ویژه حرفه ای ها)
نشاسته ذرتبه مقدار لازم
فوندانت 1 کیلوگرم
رنگهای خوراکیبه مقدار لازم
گلوکز به مقدارلازم
کیک اسفنجی (به قطر 23 سانتی متر)2 عدد
خامه قنادی (فرم گرفته)حدود 500 گرم

آماده‌سازی:

· به نیمی از خمیر فوندانت، مقداری رنگ خوراکی سبز روشن اضافه کنید و ورز دهید تا خمیر یکدست شود؛

· نشاسته ذرت را روی سطح میز کار یا مَت سیلیکون بپاشید؛

· قالب گرد 23 سانتی‌متری را به نشاسته ذرت آغشته کنید؛

· درب جعبه را طبق دستور‌العمل آماده کنید و بگذارید حداقل به‌مدت یک روز خشک شود تا درِ جعبه فرم بگیرد؛

· کیک‌ها را با خامه، لایه‌بندی و آسترکشی کنید و به‌مدت حداقل 2 ساعت در یخچال استراحت دهید تا کاملاً خنک شوند.

1. مقداری از خمیر سبز را با وردنه باز کنید سپس یک دایره 25 سانتیمتری از آن برش دهید؛

2. دایره به دست آمده را پشت قالب 23 سانتی متری قرار دهید سپس لبه های قالب را با خمیر بپوشانید.

3. روی خمیر را به وسیله اتوی فوندانت مرتب کنید و بگذارید کاملاً خشک شود؛

4. ارتفاع کیک را اندازه بگیرید؛

5. به کمک روبان، اندازه دور کیک را اندازهگیری کنید؛

6. خمیر را روی سطح میز کار باز کنید سپس از خمیر مستطیلی با ابعاد چند سانتیمتر بزرگتر از اندازههای کیک برش دهید و به کمک وردنه خمیر را رول کنید؛

7. خمیر برش خورده را به دور کیک بپیچید و روی کار را با اتوی فوندانت مرتب کنید؛

8. اضافات خمیر را برش بزنید و جدا کنید؛

9. برای تهیه حاشیه تزیینی، مقداری از فوندانت سفید بردارید و داخل قالبهای سیلیکون را با آن پُر کنید سپس روی قالب را وردنهکشی کنید تا طرح قالبها به صورت یکنواخت روی خمیر بیافتد.با کشیدن دست روی قالبها، اضافات خمیر را جدا کنید.خمیر قالبزده شده را به آرامی از قالب خارج کنید؛

10. لبه پایین جعبه را با فوندانت قالبزده شده تزیین کنید؛

11. برای تزیین لبه درِ جعبه از قالب مروارید استفاده کنید؛

12. در صورت لزوم از گلوکز برای چسباندن قطعات استفاده کنید و اضافات تکههای تزیینی را به وسیله چاقو برش بزنید و جدا کنید؛

13. برای ساخت چهره دخترک، مقداری از خمیر سفید یا بژ را به صورت گلوله درآورید و بهوسیله ابزار فوندانت استوانهای، وسط گلوله را فشار دهید تا گود شود؛

14. گلولههایی کوچک از فوندانت صورتی آماده کنید و بین دو لایه کیسه نایلونی قرار دهید و به صورت گلبرگ فرم دهید سپس با انگشت به سمت لبه گلبرگها فشار دهید تا لبه آنها نازک شود؛

15. گلبرگها را دور صورت دخترک آماده شده بپیچید؛

16. هر لایه از گلبرگ را بین لایههای پیشین قرار دهید و لبههای گلبرگها را فرم دهید، اطراف صورت را بوسیله 2 لایه گلبرگ صورتی بپوشانید؛

17. خلال چوبی را به پشت کار آماده شده فرو کنید تا نصب آسان انجام شود؛

18. برای صورت دهان و چشم بگذارید؛

19. 3 رشـــته نازک از خــمیر را به صورت گیس به هم ببافید؛

20. با دو رشته دیگر از خمیر، موهای دخترک را فرم دهید و با استفاده از گلوکز به صورت بچسبانید؛

21. برای تهیه گل رز، ابتدا یک مخروط از فوندانت سفید آماده کنید؛

22. همانند مرحله 14 گلولههایی کوچک از خمیر فوندانت سفید تهیه کنید و بین دو لایه کیسه نایلونی باز کنید. سپس به دور مخروط بپیچید؛

23. به همین ترتیب بقیه گلبرگها را دور مخروط بچسبانید؛

24. لبههای گلبرگ را فرم دهید؛

25. زمانیکه به بیرون کار رسیدید اضافات فوندانت زیر گلهای آماده شده را به آرامی جدا کنید؛

26. خلال چوبی را برای راحت شدن کار نصب پشت کار فرو کنید؛

27. برای تهیه برگها ابتدا خمیر فوندانت سبز را بهوسیله کاتر برگ برش بزنید؛

28. با قلمموی مخصوص آشپزی و رنگ سبز و مقدار کمی آب، آنها را رنگآمیزی کنید و بگذارید خشک شود.

مراحل پایانی

صورت دخترک را با رنگ دلخواه رنگآمیزی کنید و در محل موردنظر نصب کنید سپس گلهای آماده شده را نیز پس از رنگ کردن در اطراف آن جاگذاری کنید، فضای خالی را نیز با برگها تزیین و پُر کنید. درِ جعبه را در جای خود تنظیم و در صورت لزوم برای جلوگیری از تکان خوردن آن را بوسیله خلال چوبی در جای خود محکم کنید.